Samorząd uczniowski

Przewodnicząca - Michalska Kamila

Zastępca Przewodniczącej - Krążała Karolina

Skarbnik - Bareja Julia

Sekretarz - Kurkus Magdalena, Kosyl Gabriela

Poczet Sztandarowy - Anna Miszczak, Gabriela Izdebska, Kamila Michalska, Karolina Krążała, Jakub Jarosz, Mateusz Wojewódzki

Rada Samorządu Uczniowskiego - Lubaszka Damian, Izdebska Gabriela, Jóźwik Błażej, Prokurat Wiktoria, Warchoł Hubert, Szczepaniak Michał                                                  

Opiekun Samorządu - mgr Aleksandra Dmowska
 
 
 

Plan pracy Samorządu Uczniowskiego Publicznego Gimnazjum
w Kotuniu w roku szkolnym 2016/2017


Cele, jakie stawia przed sobą Samorząd Uczniowski:

1. Reprezentowanie ogółu uczniów

2. Działanie na rzecz społeczności uczniowskiej i obrona jej praw

3. Uczestnictwo uczniów w samodzielnym rozwiązywaniu własnych problemów oraz partnerstwo w stosunkach uczniów z nauczycielami w realizacji celów wychowawczych szkoły

4. Rozwijanie demokratycznych form współżycia, współdziałania uczniów oraz przyjmowania współodpowiedzialności za jednostkę i grupę

5. Kształtowanie umiejętności zespołowego działania, wyrabianie samokontroli, samooceny i zdyscyplinowania uczniów

Wizytówka

Dyrekcja szkoły

Sekretariat

Kadra pedagogiczna

Wychowawcy klas

Samorząd szkolny

Kronika sportowa

Galeria

Patron szkoły

Linki

Kontakt


 
   
Wizytówka Ι Dyrekcja szkoły Ι Sekretariat Ι Kadra pedagogiczna Ι Wychowawcy klas Ι Samorząd szkolny Ι
Ι Kronika sportowa Ι Galeria Ι Patron szkoły Ι Linki Ι Kontakt