Rada Rodziców Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II w Kotuniu


   przewodnicząca - pani Anna Górska

   zastępca przewodniczącej - pani Małgorzata Komar

   skarbnik - pani Wioletta Cała

   sekretarz - pan Mariusz Jarocki

Numer konta Rady Rodziców: 47 9224 0007 0020 0947 2000 0010

Najbliższe spotkanie Rady Rodziców odbędzie się w dniu 26 kwietnia 2016 r. ( wtorek ).

Wizytówka

Dyrekcja szkoły

Sekretariat

Kadra pedagogiczna

Wychowawcy klas

Samorząd szkolny

Kronika sportowa

Galeria

Patron szkoły

Linki

Kontakt


 
   
Wizytówka Ι Dyrekcja szkoły Ι Sekretariat Ι Kadra pedagogiczna Ι Wychowawcy klas Ι Samorząd szkolny Ι
Ι Kronika sportowa Ι Galeria Ι Patron szkoły Ι Linki Ι Kontakt