r. 

 


Młodzież naszego Gimnazjum, poszukując wspólnie z rodzicami, nauczycielami i wychowawcami autorytetu, z którego mogłaby czerpać wzorce do naśladowania, ustaliła, że najpiękniejszą postacią, mistrzem naszych czasów był Jan Paweł II. Nauki i świadectwo życia tego apostoła miłości i nadziei stały się dla naszej społeczności gimnazjalnej inspiracją, źródłem, z którego czerpać będziemy życiową mądrość, aby budować tradycję naszej szkoły.


                                             JAN PAWEŁ II - BIOGRAFIA

I ETAP - Dzieciństwo i młodość

Karol Wojtyła przyszedł na świat 18 maja 1920 roku w Wadowicach. Jego ojciec był zawodowym wojskowym, matka, Emilia z Kaczorowskich, zajmowała się domem. 20 czerwca malutki Karol został ochrzczony w Kościele Parafialnym w Wadowicach. W tym samym kościele w maju 1929 roku przyszły Papież przyjął I Komunię Świętą, tu też dziewięć lat później otrzymał sakrament bierzmowania. Karol Wojtyła wzrastał w atmosferze miłości i ciepła. W latach szkolnych dał się poznać jako sumienny ministrant i zdolny uczeń. Jego matka Emilia była dumna z syna. Zmarła, gdy miał 9 lat. Odtąd chłopcem zajmował się ojciec. Trzy lata po stracie mamy umarł starszy brat Karola - Edmund. W 1931 r. Karol zapisał się do wadowickiego gimnazjum. Tam właśnie zabłysnął talentem aktorskim, ale nie tylko teatr był dla niego czymś ważnym. Wiele czasu poświęcał na naukę języków obcych, uprawiał sport, organizował wycieczki, kierował także kołem ministranckim. W 1938 r. Karol Wojtyła zdał maturę i rozpoczął w Krakowie studia polonistyczne. Niedługo potem zmarł jego ojciec a zarazem opiekun i przyjaciel. To właśnie wtedy Karol odkrył w sobie powołanie i postanowił wstąpić do seminarium.


II ETAP - Kapłaństwo

Po dwóch latach nauki, w 1946 roku, przyjął święcenia kapłańskie i wyjechał na studia do Rzymu. Pierwszą duszpasterską placówką księdza była mała parafia Niegowić. Jednak młody doktor teologii szybko awansował: w latach 50 wykładał etykę na Uniwersytecie Lubelskim, w 1958 roku otrzymał sakrę biskupią, a dziewięć lat później został metropolitą.


III ETAP - Pontyfikat

16 października 1978 roku Karol Wojtyła usłyszał pytanie: " Czy przyjmujesz dokonany przed chwilą (...) wybór Twojej osoby na Najwyższego Kapłana? ". "Przyjmuję ", odparł. Świat oniemiał ze zdumienia. Po raz pierwszy od ponad czterystu lat na tronie Piotrowym miał zasiąść cudzoziemiec. Skromny kardynał z małego miasteczka w Polsce. Powitano nowego Papieża - Polaka. Jan Paweł II, zwierzchnik Kościoła katolickiego był wyjątkowo skromny. Już na początku swojego pontyfikatu zrezygnował z przynależnych mu przywilejów. Nie przyjął potrójnej korony, symbolu władzy papieskiej, odesłał lektykę, podczas spotkań z wiernymi pozwalał się dotykać, ściskać obejmować ... To było nie do pomyślenia za rządów poprzednich Papieży. Jan Paweł II nigdy nie przejmował się wymogami protokołu. Chciał zbliżyć się do zwykłych ludzi i ich codziennych spraw. Nikt nie miał wątpliwości, że Ojciec Święty był niezwykłym człowiekiem. Pogrążony w modlitwie, pochylony nad cierpieniem, zdawał się być przepełniony nieziemską wręcz dobrocią. Wzorem Chrystusa, nikogo nie odtrącał i nikomu nie odmawiał pomocy, dla każdego miał słowa miłości i pocieszenia. Chociaż sam był schorowany, potrafił natchnąć nas siłą. Polski Papież kochał dzieci i młodzież, a dzieci i młodzież na całym Świecie kochały jego. Na tym między innymi polegała wielkość Ojca Świętego: był kumplem, zawsze skory do żartów, a jednocześnie głębokim filozofem i moralistą, poruszającym najtrudniejsze tematy współczesności. Jana Pawła II nazywano " Proboszczem Świata " albo " niestrudzonym pielgrzymem ". Był ciągle w drodze, zawsze blisko zwykłych ludzi... Jako pierwszy zwierzchnik Kościoła katolickiego, nie bacząc na grożące mu niebezpieczeństwo, wchodził w tłum, aby uścisnąć wyciągające do niego dłonie wiernych. Twierdził, że pasterz nie może bać się swoich owieczek. Odwiedził ponad 130 krajów na wszystkich kontynentach, dotarł z orędziem miłości i pokoju do najbardziej egzotycznych zakątków globu. Papież wielokrotnie odwiedzał swą ukochaną Ojczyznę. W 1979 roku Ojciec Święty przybył po raz pierwszy do Polski i wypowiedział pamiętne słowa: " Niech zstąpi duch Twój i odnowi oblicze ziemi. Tej ziemi". Od tamtej poty Papież często i chętnie przyjeżdżał do Ojczyzny, przywożąc jej w darze modlitwę i słowa otuchy. Z każdym jego przyjazdem witały go tłumy ludzi. Podczas niekończących się spotkań Ojciec Święty modlił się, nauczał, ale także żartował i wspominał młodzieńcze lata. 2 kietwnia 2005 roku o godzinie 21.37 Ociec Święty Jan Paweł II zmarł w Watykanie. Z chwilą jego śmierci ludzie na całym Świecie pogrążyli się w głębokim bólu opłakując odejście Wielkiego Człowieka. Wszyscy zjednoczyli się we wspólnej modlitwie żegnając ukochanego Papieża.

Serce Papieża Jana Pawła II przestało bić, ale dobroć płynąca od jego osoby ciągle tworzy atmosferę dla naszej egzystencji. Swoją chorobą, swoim cierpieniem, swoją śmiercią Papież przemawiał najmocniej i jak ktoś to trafnie określił - " tej ciszy nauczania nie był w stanie zagłuszyć żaden krzyk ".

Wizytówka

Dyrekcja szkoły

Sekretariat

Kadra pedagogiczna

Wychowawcy klas

Samorząd szkolny

Kronika sportowa

Galeria

Patron szkoły

Linki

Kontakt


 
   
Wizytówka Ι Dyrekcja szkoły Ι Sekretariat Ι Kadra pedagogiczna Ι Wychowawcy klas Ι Samorząd szkolny Ι
Ι Kronika sportowa Ι Galeria Ι Patron szkoły Ι Linki Ι Kontakt