Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /templates/ja_bellatrix/ja_menus/Base.class.php on line 55
Budowa geologiczna Skip to content

narrow screen resolution wide screen resolution auto screen resolution Increase font size Default font size Decrease font size default color brick color green color
Budowa geologiczna PDF Drukuj Email

Gmina Kotuń położona jest na obszarze określanym pod względem tektonicznym jako obniżenie podlaskie, stanowiące część platformy wschodnioeuropejskiej. Na osadach prekambryjskich leżą morskie osady pochodzące z ery paleozoicznej.

Powyżej osadów paleozoicznych położone są także morskie osady ery mezozoicznej - triasu, jury i kredy. Osady mezozoiczne przykryte są osadami trzeciorzędu i czwartorzędu. Osadami trzeciorzędowymi są plioceńskie iłki i mułki przewarstwione piaskami, mioceńskie piaski, iły i mułki z wkładkami węgla brunatnego oraz piaski glaukoidowe i piaski z wkładkami iłów z oligocenu. Strop podłoża osadów trzeciorzędowych znajduje się na głębokości około 60 m pod powierzchnią terenu. Współczesne osady powierzchniowe o miąższości około 100 m związane są z działalnością lodowca. Są to osady zlodowacenia podlaskiego, południowopolskiego i środkowopolskiego. Najmłodsze osady pochodzą z okresu plejstocenu i holocenu, tzn. współczesnego okresu geologicznego. Ich miąższość nie przekracza 4,5 m. Utwory plejstoceńskie to głównie piaski i żwiry wodnolodowcowe oraz gliny, piaski i żwiry morenowe. Utwory gliniaste, piaszczyste i żwirowe moreny dennej i czołowej występują głównie w północnej części gminy, natomiast piaski i żwiry wodnolodowcowe występują plamowo na całym obszarze gminy. Do utworów holoceńskich występujących w gminie Kotuń, zalicza się piaski drobne eoliczne, namuły organiczne pylaste oraz torfy. Namuły i torfy występują w dolinach rzecznych i obniżeniach terenu, np. w dolinie Kostrzynia i Świdnicy.

 

Najnowsze


Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_latestnews/helper.php on line 109